Wat zijn de OESO-richtlijnen?

De OESO-richtlijnen bieden handvatten voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland zakendoen. Het gaat om kwesties zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Het zijn concrete aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, in overeenstemming met internationale normen zoals de Guiding Principles van de VN over bedrijven en mensenrechten en de fundamentele arbeidsnormen van de ILO.

Door de OESO-richtlijnen te onderschrijven, uit te dragen en te implementeren, heeft uw bedrijf de kans een betrouwbare en transparante reputatie op te bouwen.Juist door de OESO-richtlijnen uit te dragen, laat een bedrijf zien dat het klaar is voor de toekomst, voor wat consumenten verwachten en investeerders in toenemende mate als uitgangspunt nemen. De OESO-richtlijnen zorgen ervoor dat de juiste normen in alle landen die de OESO-richtlijnen onderschrijven gelden, waardoor een gelijk speelveld wordt gecreëerd voor alle bedrijven in de aangesloten landen.De richtlijnen beschrijven de basis die een onderneming op orde moet hebben als het gaat om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Dit is ook een belangrijke manier om bijvoorbeeld bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's).

Due diligence

Centraal in de OESO-richtlijnen staat het concept due diligence (ook wel gepaste zorgvuldigheid genoemd). Due diligence is een doorlopend proces dat bedrijven helpt risico’s op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en milieu in kaart te brengen en vervolgens aan te pakken of te voorkomen.

Door de due diligence stappen uit de onderstaande cirkel te zetten, kunt u voor uw onderneming nagaan of er negatieve gevolgen in uw activiteiten, toeleveringsketens en/of zakelijke relaties geïdentificeerd en aangepakt moeten worden. Vervolgens worden deze gevolgen op basis van ernst geprioriteerd en gestopt of beperkt. Bekijk de due diligence cirkel hieronder.

Due diligence cirkel

Wat gebeurt er bij schending van de OESO-richtlijnen?

Het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen (NCP) behandelt meldingen van personen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die een meningsverschil hebben over de toepassing van de OESO-richtlijnen. Het NCP helpt vervolgens bij het vinden van een oplossing waardoor escalatie en reputatieschade kunnen worden voorkomen.