Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen:

  1. Wat zijn de eerste stappen om de OESO-richtlijnen te implementeren?
  2. Moet ik hiervoor iemand aanstellen binnen het bedrijf?
  3. Hoe wordt de implementatie naderhand intern gecontroleerd?
  4. Hoe monitort de overheid de onderschrijving zoals aangekondigd in de brief die we ontvangen hebben?
  5. Hoe wordt een groot bedrijf gedefinieerd?
  6. Ons bedrijf is enkel actief op de Nederlandse markt en heeft geen internationale activiteiten. Waarom vallen wij onder de onderzoeksgroep voor deze doelstelling?
  7. Hoe wordt er gemeten en wanneer is de volgende meting gepland?

1. Wat zijn de eerste stappen om de OESO-richtlijnen te implementeren?

Veelgestelde vragen

Implementatie van de OESO-richtlijnen is een proces waarin u verschillende stappen van due diligence (ook wel gepaste zorgvuldigheid genoemd) doorloopt.

De eerste stap is de integratie van de OESO-richtlijnen in beleid en managementsystemen.

Dit kan door de richtlijnen expliciet te onderschrijven in een jaarverslag, MVO-verslag of de website.

Vervolgstappen richten zich op het inzichtelijk maken hoe u onderzoekt in hoeverre er sprake is van (potentiële) misstanden voor mens en milieu die verband houden met de eigen bedrijfsactiviteiten, activiteiten in uw toeleveringsketen of van uw zakelijke relaties (een zogeheten risicoanalyse); waarna u een plan van aanpak maakt en aangeeft welke maatregelen zijn genomen om deze (potentiële) misstanden te voorkomen, te beëindigen of te verminderen.

Meer informatie

2. Moet ik hiervoor iemand aanstellen binnen het bedrijf?

Wanneer u voor het eerst start met het opstellen van een MVO-beleid of een bestaand MVO-beleid aanpast conform OESO-richtlijnen is het raadzaam om een persoon binnen het bedrijf verantwoordelijk te maken voor de ontwikkeling van dit beleid en het coördineren van de implementatie.

3. Hoe wordt de implementatie naderhand intern gecontroleerd?

Als onderdeel van de due diligence stappen wordt ook verwacht dat u aangeeft hoe de organisatie de implementatie en resultaten van de genomen maatregelen om misstanden te voorkomen monitort.

In de OESO Due Diligence Handreiking voor IMVO staat daarover het volgende:

‘Monitor de praktische toepassing en effectiviteit van de due diligence-maatregelen van de onderneming, d.w.z. haar maatregelen om gevolgen te identificeren, te voorkomen, te beperken en waar mogelijk herstelmaatregelen te ondersteunen, ook bij zakelijke relaties. Gebruik de conclusies van de monitoring om deze processen in de toekomst te verbeteren.’

4. Hoe monitort de overheid de onderschrijving zoals aangekondigd in de brief die we ontvangen hebben?

In het kader van de 90%-doestelling monitort de Nederlandse overheid o.a. via tussenmetingen of grote bedrijven in Nederland de OESO-richtlijnen expliciet onderschrijven voor hun internationale activiteiten. Hierbij wordt gekeken of bedrijven de OESO-richtlijnen benoemen als basis voor hun MVO-beleid en in hoeverre zij al gestart zijn met het toepassen van due diligence.

Deze tussenmetingen maken deels gebruik van de data die verzameld wordt in het kader van de Transparantie Benchmark. Wanneer uw bedrijf niet onder de Transparantie Benchmark valt, bent u eind 2019 uitgenodigd om zelf in te vullen waar u staat met de implementatie van de OESO-richtlijnen. Wanneer u hier geen gehoor aan heeft gegeven heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau op basis van publiek beschikbare bronnen bepaald of en hoe uw bedrijf transparant is over toepassing van de OESO-richtlijnen.

5. Hoe wordt een groot bedrijf gedefinieerd?

Grote bedrijven zijn bedrijven met meer dan 500 medewerkers én

  • een netto omzet van meer dan 40 miljoen euro

OF

  • activa van meer dan 20 miljoen euro.

6. Ons bedrijf is enkel actief op de Nederlandse markt en heeft geen internationale activiteiten. Waarom vallen wij onder de onderzoeksgroep voor deze doelstelling?

Organisaties worden meegenomen in de onderzoeksgroep wanneer ze aan de criteria voor een groot bedrijf voldoen en internationale activiteiten hebben of betrokken zijn in internationale waardeketens voor hun kernactiviteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan productiebedrijven die een buitenlandse toeleverancier hebben of een dienstverlenend bedrijf dat de essentiële middelen voor zijn dienstverlening internationaal importeert.

7. Wanneer is de volgende meting gepland?

Eind 2019 is er een tussenmeting geweest van de hele groep grote bedrijven die binnen de scope van deze doelstelling valt. De overheid zal volgend jaar (najaar 2021) de volgende tussenmeting over de gehele onderzoeksgroep uitvoeren. Daarom wordt er dit jaar actie van u gevraagd wanneer u nog moet starten met het onderschrijven van de OESO-richtlijnen. De tussenmeting van volgend jaar zal o.a. de jaarverslagen over 2020 meenemen.

U kunt zich aanmelden op deze website, waarmee u aangeeft met de OESO-richtlijnen aan de slag te gaan en de richtlijnen in de nabije toekomst te onderschrijven. Uw aanmelding gebruiken wij om in beeld te krijgen welke bedrijven de OESO-richtlijnen willen gaan onderschrijven. Bovendien kunnen we u dan op de hoogte brengen van interessante events en webinars.