Unilever: ‘De OESO-richtlijnen bieden ons een behulpzaam due diligence-framework’

Wereldleider worden in duurzaam zakendoen. Dát is de visie van Unilever. ‘We onderschrijven de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Beide internationaal erkende standaarden hebben we ingebed in al onze activiteiten en zijn daarmee onderdeel van onze bedrijfsstrategie’ zegt Rachel Cowburn-Walden, Global Director Human Rights Stewardship bij Unilever.

De OESO-richtlijnen geven een praktisch overzicht van het gehele due 'diligence-proces’, vertelt Cowburn-Walden. ‘Ze bevatten ook duidelijke voorbeelden van best practices en bieden overheden, bedrijven en ngo’s een gemeenschappelijke taal.

Samenwerken met leveranciers

Hierdoor weten die partijen snel waar ze het met elkaar over hebben en is er weinig verwarring over termen en begrippen.’ Dat verkleint volgens haar de kans op miscommunicatie, stroomlijnt gesprekken en vergemakkelijkt de samenwerking – cruciaal bij de aanpak van negatieve gevolgen.
‘De meeste multinationals hebben gelukkig al een duurzaam en sociaal beleid’, zegt Cowburn-Walden. ‘Hoe meer bedrijven daarbij hetzelfde ondersteunende framework gebruiken, zoals de UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen, hoe sneller we samen stappen vooruit kunnen zetten.’

‘Al onze leveranciers moeten zich houden aan onze Responsible Sourcing Policy (RSP)’, legt Cowburn-Walden uit. ‘We vermelden de OESO-richtlijnen in de inleiding van de RSP, die we delen met elk van onze leveranciers. Onze toeleveringsketen bestaat uit ongeveer 60.000 leveranciers in meer dan 160 landen.’

In de RSP wordt uitgelegd aan welke eisen een leverancier moet voldoen voordat wij met ze samenwerken, zoals het behandelen van medewerkers met respect en waardigheid en het uitvoeren van werk op vrijwillige basis. Cowburn-Walden: ‘We geven ook tips in de RSP, over hoe je je als bedrijf continu kan verbeteren. En hoe je als bedrijf jezelf kan ontwikkelen. Zodat je niet alleen voldoet aan de eisen, maar nog een stap verder neemt en het goede voorbeeld geeft aan andere partijen in je waardeketen. 

Continu verbeteren

Heeft Cowburn-Walden adviezen voor bedrijven die ook met de OESO-richtlijnen aan de slag willen? ‘Vergelijk eerst eens je bestaande beleid en processen met die richtlijnen. En begín daarna gewoon. Waarschijnlijk zie je dan dat je er al meer volgt dan je dacht.’ Ze raadt wel aan prioriteiten te stellen en ambities te formuleren. ‘Want er zijn ontzettend veel onderwerpen die aandacht nodig hebben; die kun je nooit allemaal tegelijk aanpakken.’

Cowburn-Walden adviseert bovendien om zoveel mogelijk collega’s te betrekken bij dit proces. ‘Dan wordt het volgen van richtlijnen steeds meer een “goede gewoonte”.’ Een laatste tip? ‘Besef dat werken aan duurzame en sociale verbeteringen een proces is dat altijd doorgaat. Ook als de wereld verandert – en dat blijft ze doen, vaak ook onverwachts, zoals nu met het coronavirus. Als bedrijf moet je op die veranderingen reageren. Wanneer dat gebeurt, is het belangrijk om een helder beleid, richtlijnen en effectieve due diligence-processen te hebben om op terug te vallen.’